• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Rekrutacja PRZEDŁUŻONA (posiadamy kilka dodatkowych miejsc)

Pobierz kartę zgłoszeniową  (KLIKNIJ)

***

br45

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych /

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego / Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie /

Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych

***

Data i miejsce konferencji:

 

1.09.2019GDAŃSK

Nauki przyrodnicze i inżynieryjne

Nauki humanistyczne, ekonomiczne i społeczne


***

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf


Formy wystąpienia:

Jedna konferencja - możliwość nawet trzech wystąpień

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub poster wg. wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

1 konferencja – nawet kilka artykułów !!!

Materiały konferencyjne ISBN (Streszczenia wystąpień)

Materiały  pokonferencyjne ISBN (Artykuły dotyczące wystąpień)

Plus dodatkowe artykuły.

Projekt: Docieramy  z badaniami naukowymi do firm

Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora! ***KLIKNIJ***

***

Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

motyw cele terminy  do pobrania  dodatkowe Galeria miejsce kontakt

 

br600