• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

ZAPRASZAMY NA NOWĄ KONFERENCJĘ

Pobierz kartę zgłoszeniową  (KLIKNIJ)

REKRUTACJA PRZEDŁUZONA


 

dnd_VI_baner

 

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.


 

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 4.01.2018)


 

MIEJSCA KONFERENCJI:

14.04.2018  – Warszawa

15.04.2018  – Poznań

21.04.2018  – Kraków

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


gCentrum Szkoleniowe.....kochtex..    
interFormy wystąpienia:

Jedna konferencja - możliwość nawet trzech wystąpień

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub posterwg. wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

1 konferencja – nawet kilka artykułów !!!

Materiały konferencyjne ISBN (Streszczenia wystąpień)

Materiały  pokonferencyjne ISBN (Artykuły dotyczące wystąpień)

Monografi(Szansa na napisanie własnego rozdziału monografii)

Czasopisma (Opcja dla wybranych uczestników)

Projekt: Docieramy  z badaniami naukowymi do firm

Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora! (Już wkrótce)


DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

 Art

  


 


 


REKRUTACJA:

 

REKRUTACJA PRZEDŁUZONA DO 2.03.2018


 

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 4.01.2018)


....................................................................................