• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

REKRUTACJA:

ZAKOŃCZONA

(Ograniczona liczba miejsc)

bchs_new

 

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.


 

DO POBRANIA:

Plakat.JPG ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 20.09.2017)

 


 

Temat konferencji:

 Biologia, Chemia i Środowisko - Spojrzenie Młodych Naukowców

 

MIEJSCA KONFERENCJI:

9.12.2017 - Kraków

....

 

 


Formy wystąpienia:

Jedna konferencja - możliwość nawet trzech wystąpień

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub poster wg. wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

1 konferencja – nawet kilka artykułów !!!

Materiały konferencyjne ISBN (Streszczenia wystąpień*)

Materiały  pokonferencyjne ISBN (Artykuły dotyczące wystąpień*)

Monografia (rozdział monografii - odrębne opracowanie*)

Dodatkowy artykuł (Opcja dla wybranych uczestników*)

 *Szczegóły w zakładce - artykuły

 

Projekt: Docieramy  z badaniami naukowymi do firm

Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora! (KLIKNIJ)


 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

   

   

  

 


DO POBRANIA:

Plakat.JPG ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 20.09.2017)


tablice

....................................................................................